“Allah’ım, beni bana bırakma,Adını dilimden uzak tutma,”…

ALLAH’IM BENİ BANA BIRAKMA!
 
Gün, nasıl başlarsa öyle gidermiş. Ruhumuzda uyuyan nice güzellikler gizli. Hepsi de uyandırılmayı bekliyor. Bunun için güneşin doğması, saatlerin çalması yetmiyor. Bu güzellikleri uyandırmaya, bazen hiçbir şey yetmiyor. Şükür ki, yarınlara dair emellerimiz yine de bitmiyor, tükenmiyor. Onlar da olmasa ne yapardık, nasıl yaşardık? Allah’tan ki, bu ümit bazen bir söz, bazen de bir dua olup, içimize akıyor, ruhumuzu uyandırıyor. O anlardan birini bugün yaşadım. “Allah’ım, beni bana bırakma

Adını dilimden uzak tutma,”

Diye diye, güne Allah ile, bu dualı sözle başladım.

İçimin güneşi doğmuştu artık. Açıldıkça açıldı, ruhu kat kat saran perdeler. Ve ardından Hira’nın sorusu geldi:

“Ömür nedir?” diye soruyordu.

“Ömür, bu gündür,” dedim.

Hira, bu defa, “gün nedir?” dedi.

“Gün mü” dedim, “o, upuzun bir ömürdür.”

“Bir cümleyle açar mısın?” dedi.

“Bir cümleyle,” dedim, “bir gün, Allah için yaşanmışsa eğer, işte o gün, Allah için yaşanmamış bir ömürden bile daha uzundur, daha değerlidir.”

Hz. Ali’nin sözünü hatırlamanın tam sırası:

“Bir insanın öldükten sonra cennete girmesine hayret etmem. Benim asıl hayret ettiğim şey; o insanın dünyadayken de cennet gibi bir hayat yaşamasıdır.”

Büyük insanın işaret ettiği şey, son derece yüksek bir iman nimetine erişmek olsa gerek. Çünkü, hidayet ruhun cennetidir. Rabbim, hepimize bu güzel iman yolunu ve nimetini nasip eylesin…

Bediüzzaman’ın Mesnevi’sinde geçen bir cümle yıllardır aklımdan çıkmaz:

“Ülfet ve âdet ve yeknesaklık perdeleri altında çok harika hakikatler gizleniyor.”

Yahya Kemal de aynı dertten mustarip; “ülfet belâlı şey,” diyor şairimiz. Hem de ne belâ… Dünyada da, ahirette de baş belâsı, püsküllü belâ…

ALIŞTIĞIMIZ bir şey olunca yaşamak, hayat denen o büyük mucize, basitleşiyor âdeta. Bir sabun köpüğü gibi sönüyor, elimizden kayıp gidiyor. Nasıl bir şefkatle ve merhametle beslenip büyütüldüğümüz unutulunca böyle oluyor. En büyük nimet bile küçülüyor. Allah akla gelmeyince, her şey O’nun bize bir nimeti, bir ikramıdır diye bakılmayınca, sıradanlaşıyor ne varsa. Bir değil, milyar değil, 100 trilyon hücreden ibaret olan insan vücudundaki, o ilâhi sistemi bir düşünelim. Sadece tek bir insanın vücudunda yürütülen bu faaliyetler bile, akılları durduracak kadar harika değil midir? Yüz trilyon hücremizin diliyle Rabbimize hamd ederiz…

Evet, hayatı bu kadar hikmetli ve harika bir şekilde yaratan Allah (c.c.), bu hayatın her ânı için her şeyden evvel ismiyle, sıfatıyla anılmaya lâyıktır. Rahmetli Cahit Zarifoğlu bir şiirinde bunu ne güzel ifade eder:

“Önce besmele, / en güzel kelime. / Allah’ım, / yol boyunca / bırakma elimi / düşerim sonra. / Allah’ım, / niçin halkettinse beni / kalbime söyle iyice / engellerden arınsın yolum. / Allah’ım, / nasıl pırıl pırılsa / güzelse sevdiğin kulların / öyle güzel kıl beni. / Allah’ım, / O güzeller güzeli / hangi iyilik diledi senden / dilerim ben de öylelerini. / Allah’ım, / Peygamber Efendimiz (s.a.v.) / hangi şerlerden sığındıysa sana / upuzak tut benden de onları. / Allah’ım, / yol boyunca / tarih boyunca / başıboş bırakma bizi.”

EĞER bu ince mânâları ve besmelenin esrarını Bediüzzaman’ın eserinden ve özellikle ‘Birinci Söz’den öğrenmese, okumasa ve görmese idik, gerçekten de işte o zaman cahil kalacaktık; gerinin de gerisinde işte o zaman olacaktık. Şükür ki, Rabbimizi bildik, tanıdık ve sevdik. Böyle bir Allah’ın adını anmayı şeref bildik, nimet bildik. Sonsuza kadar Rabbimin her nimeti için elhamdülillah…

Hz. Peygamberin (s.a.v.) her daim, “Hayretimi artır, Yârabbi!” duasına bütün hücre ve zerrelerimle “âmin” diyorum.

Allah’ım, hayretimizle beraber imanımızı da artır. Âmin.

İMANIN önemine işaret eden tarihî bir öykü ile yazımıza devam edelim:

Fatih Sultan Mehmet, bir gün Kur’an okurken şu âyetin mânâsına takılmış:

“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman(da sebat) edin!” (Nisa,136)

Fatih:

“Âyet, zaten iman edenlere sesleniyor. Ardından tekrar imanı emretmesi acaba neden?”diye düşünmüş.

Alimlerle sohbeti esnasında konuyu kendileriyle paylaşmış. “Ne düşünüyorsunuz?” diye sırmuş.

Âlimlerin arasından Akşemseddin, “Sultanım,” demiş. “Dışardan gelen seslere kulak verin, cevabınızı alın.”

Dışarıdan o sırada mehteranın kös sesleri geliyormuş. Fatih, “Efendim, biraz açar mısınız?” demiş. Bunun üzerine Akşemseddin şöyle izah etmiş:

“Sultanım, mehteranın davullarından ‘düm, düm’ sesleri geliyor. ‘Düm’ kelimesi sizin de bildiğiniz gibi Arapça’da ‘devam et’ anlamına geliyor. Âyetin de mânâsı bu olsa gerektir. Bu âyet, ‘Ey iman edenler! Allah’a, Peygambere, Kitaba olan imanınızda her daim devam edin!’ mesajı vermektedir.”

İnsanın elbisesi eskidiği gibi, imanı da eskiyebilir. Elbise gibi, imanı da yenilemek gerekir. Öte yandan, âyetin yorumunda şöyle bir incelik de düşünülebilir:

“Ey iman edenler! İmanınızı kontrol ediniz. ‘Allah’a inandım’ diyor, ama O’na itaat etmiyorsanız, ‘Peygambere inandım’ diyor, ama onun yolundan gitmiyorsanız, ‘Kitaba inandım’ diyor, ama Kitaba göre yaşamıyorsanız, gelin imanınızı kontrol edin. Belki tam inanmadınız, inandığınızı sandınız. Zira Allah’a iman, O’na itaati gerektirir. Peygambere iman, O’nu rehber kabul etmeyi icap ettirir. Kitaba iman, Kitaba göre bir hayatı netice vermelidir.”

Kışın geleceğine inanan insanlar, yazın sıcak günlerinde, odun ve kömür telâşına başlarlar. Çünkü sıcak günlerden sonra, soğuk günlerin geleceğine tereddütsüz inanmaktadırlar. Benzeri bir şekilde, âhiretin geleceğine inanan biri, elbette ve elbette oraya hazırlık yapar. Orada işine yarayacak şeylerle ömrünü değerlendirir. Demek ki, gerçek anlamda iman etmek ayrı bir olay, kendini “iman etti zannetmek” daha ayrı bir olaydır.

ALLAH’IM! Sana karşı günah işleyenlere bile ne kadar bağışlayıcı ve lâtifsin. Seni arayana ne kadar yakınsın; sana el açıp yalvarana ne kadar müşfiksin. Ümidi sende olanlara ne kadar iyisin, merhametlisin. Kim, senden yardım istemiş de reddedilmiştir. Kim, sana sığınmış da ihanete uğramıştır. Kim, sana yaklaşmış da sen ondan uzak durmuşsundur. Kim, sana kaçmış, sığınmış da sen onu kapından kovmuşsundur!..

Rabbim her şey senindir. Yaratan sensin ve hüküm senindir. İsimlerinde gizlenenler ile ve nurunu örten perdeler ile bu huzursuz ruhu, bu ıstıraplı yüreği bağışla.

Allahım, bütün alçaklıklardan korunmak için sana sığınırız; senden başka bütün korkulardan; senden başka bütün yoksulluklardan…

Allahım, yüzümüzü senden başka kimseye çevirmeyiz, secde ettirmeyiz. Öyleyse ellerimizin de senden başka bir şeye uzanmasını engelle ne olur!

Senden başka ilâh yoktur. Doğrusu ben de nefsine zulmeden zalimlerdendim. Ama şükürler olsun Allahıma, âlemlerin Rabbine.

“Allah’ım, beni bana bırakma

Adını dilimden uzak tutma,”

Selim GÜNDÜZALP

Reklamlar

25 Yanıt

 1. “Allah’ım, beni bana bırakma Adını dilimden uzak tutma,” Rabbimiz, cümlemizi yaratılan her şeye şefkat, merhamet ve tebessümle yaklaşabilen, ince ruhlu, kâmil mü’minlerden eylesin. Kalplerimizden îman muhabbetini, yüzlerimizden İslâm’ın güler yüzünü eksik etmesin…SELAM VE DUA İLE :)HÜSNÜ ABİM RABBİ RAHİM RAZİ OLSUN….

 2. Canım yanıyor, içimde bir sızı nedenini bilmiyorum..!Adı Sen’sizlik belki…!Yada ulaşamamak, ağlayamamak derinden,Kıyamdayken başka yerde, secdedeyken başka yerde olmak..!Yönelememek Sana içten bir aşkla,Canım yanıyor ya Rabbel Alemin,Bir sızı var anlayamadığım,Canım yanıyor Ya ErhamerrahiminAdını koyamadığım,Bugün gitmek istedim buralardan..!Sana yakın olmak için,uzakları yakın yapabilmek için,Çıktım viran şehrimden; daha fazla gidemedim nedense,Bir yağmur başladı sessizce, ER-RAHİM diye fısıldadı paramparça olan yüreğime,İrkildim Ya Rabbelalemin, rahmetine kavuştur beni,Sonra yürüdüm içimde bir ses anlayamadığım,Bir güvercin gördüm sırılsıklam, EL-CELİL dedi içimdeki sese,Ne büyük.ne Yücesin; Yüceliğinle derman ol derdime,Islandım, yorgunum birde acı var içimde nereye baksam seni gördüm ALLAH’IMBir çocuk tebessümünde, bir yaprağın vedasında mevsime,MALİKÜ’L-MÜLK tecellisini gördüm kara bulutların içinden doğan güneşte..!Sen her şeyin tek sahibi ALLAH’ım,İçimde bir uçurumken hayat, üstelik çıkmazdayken dar sokaklarımEL-MÜHEYMİN sesi kulağımda,Sen aciz kullarını unutmayan, hep gözeten ALLAH’ım, yardım et bu kuluna,Savruluyorum, nereye gitsem bilmiyorum, bir dağa bakıyorum bir mahlukata..!Hepsi rükuda, hepsi kıyamda..!Çiçekler, otlar, toprak secdede..!En küçük mahlukat zikirde, insanlık ise gaflette…!YA HÂLIK diyor tabiat; adem ise hüsranda, azapta…!Ey incelik, lütuf sahibi EL-LATİFEy kusurlardan münezzeh KUDDÜSEy adalet sahibi EL-ADLEy büyüklük sahibi EL-AZİMEy merhamet sahibi ER-RAHMANNereye baksam, nereye dönsem sen tecelli ettin,Bir tek insanlıkta görmedim huşu ile yakarış,Her şey Sen’de yaşarken; İnsanlık nefsinde ölmüşHer yer Sen’de iken, insanlık her yerde viran olmuş,Bu viran şehirde, divane dünyada yalnız bırakma biziUTANIYORUZ RAHMETİ GENİŞ ALLAH’ım (c.c.)…!!!!Bizi bize bırakma ALLAH’ım (c.c.)….!!!!“ben beni bıraktığım zaman, SeN (c.c.) beni bırakma ALLAH’ım (c.c) Allah azze ve celle sizlerden razı olsun bizi bize bırakmasın nefsin elinde oyuncak olmamıza izin vermesin bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimiz bizlere merhamet etsin herdaim hayra karşı yürüyenlerden olalım inşallah selam ve dua ile kalınız.

 3. Ben kalbimi dünyanın dert duvarları arasında ezdirdimÇok özledim sonsuz genişliğini secdelerinBen ruhumu zehir parmaklıklar ardında tutuklu bıraktımÖyle çok susadım ki ilk tekbirin;dudağımdan içtiğim serinliğeBen bencilliğin dehlizlerinde ümitsizcedolandım…dolandım…dolandım…Öyle çok hasretim ki bir rukün kavsindeBelimi kıran ayrılıkları göğe savurmayaBen ellerine cilveli kelepçeleri vurulmuş bir zavallıyımÇok isterdim bir kıyamın kıyametindeİçimdeki bütün kuşları dağlara uçurmayıAyaklarımı dar zamanların prangalarına kaptırdım benÖyle hasretim ki yalnız ve yalnız sana kul olmayaCümle dilenciliklerden kurtulmayıÖyle hasretim ki göğsümde sakladığım kanadı kırık serçeleriRahmetinin yuvasına uçurmayaÖyle çok hasretim ki yalnız ve yalnız sana muhtaç olmayaİçimde saklı sancılı incileri rahmetinin kıyılarına savurmayaahdettimMülteci ellerimin ayazında ölmüş kelebekleriKudsi levhanın dokunuşuna emanet etmeye geldimBen gururun mahkumuyum…Ben gerçeğin kaçkınıyım…Ben günahın tutsağıyım…Ben isyan çöllerinin çorağına sürgün bir yetimimSevindir beni,sevdir,sevindir,sev,sevdiğini bildir…Hüzünlerimi bir secdenin billur sularında erit ne olurNe olur korkularımı rahmetinin kucağında teskin eyle SenBen sahte uzaklıkların sürgünüyüm…Ben içine kalbimi sığdıramadığım dar vakitlerin küskünüyüm…Öyle özledim ki seccademin alnımdan öpüşlerini…öyle özledim…İşte huzuruna geldim …Şöyle başımı sokacak bir umudum olsun istedimİstedim ki yüzünden menekşeler toplayacağım sonsuz ovalarım olsunİstedim ki koşup koşabildiğim kadarİçimde sakladığım bütün uçurtmaları rüzgarlara verebileyimBen sonsuz derinlikte uykuların yitiğiyimBen unutuş uçurumların dibinde unutulmuş bir cesedimBen benlik ve bencillik yabancılıklarındaEvine yol bulamayan bir yitirmişimÇok özledim En Sevgilinin en çok sevdiği yerde durmayıÖyle hasretim ki öyle muhtaçım kiEn Sevgilinin en çok sevildiği halde olmayaGeldim…Huzuruna vardım…Geçtim kendimden…Kendime geçtimDeldim benlik dağını…Yolda kaldı ferhat…Şirinin ben oldumYandı her yanım…İbrahimin oldum…Gül oldum…Çöle verdim leylayı;aklı mecnuna sattımMecnun oldum yakınlığına geldimTüm uzaklıkları uzaklara savurdum keremini gördümVazgeçtim aslıdan,gölgeden çıktım,aslına geldim…vaslına geldim…Yandım KUL oldum…Yandım KÜL oldum…Yandım GÜL oldum…Durdum namaza;Miracına geldim,niyazına durdumNazla beni ne olur…En Sevgilinin durduğu eşikte durdumMiracına geldim…Miracına geldimNazarında tut ne olurBakışınla sar beni,el üstünde tut,bırakma ellerimi…Bırakma…SENAİ DEMİRCİ *********************Selam ve dualarımla Can kardeşim

 4. Allah\’ım ! Kanadı kırık bir kuş gibiyim. Uçsam uçamıyor göçsem göçemiyorum. Yarım bırakılmış bir düş gibiyim. Yardan da serden de geçemiyorum. Menzile erememe korkusu sardı benliğimi Kolum kanadım kırık gönlüm bin pare! Ey kalpleri evirip çeviren ey gönüller sahibi ! Yaraları saran dağılanı toplayan Sensin ! Varlığım Senin varlığının şahidi Varlığım Senin Rahmetinin şahidi! Allah\’ım ! Yalnız Senden yardım diler yalnız Sana kulluk ederiz. Seni sığınak barınak tutamak bilir Ya Allah deriz. Şeytandan SANA sığınır e\’uzu billah deriz. Her işe Seninle başlar bismillah deriz. Nimet verdiğinde gönülden şükrederiz. Versende aslanda elhamdülillah deriz. Hayran kaldığımızda maşallah Pişman olduğumuz da estağfirullah deriz. Sevindiğimizde Allahuekber Üzüldüğümüzde inna lillah deriz. Canımız sıkıldığında fe-subhanallah Zafer kazandığımızda nasrun minallah Rızık kazandığımızda er-rizku \’alallah deriz. Bir işi arzu ettiğimizde inşallah Bir işi başardığımızda biiznillah deriz. Güçlük karşısında la-havle ve-la kuvvete illa billah Söz verdiğimizde v\’Allah ve billah deriz. Allah\’ım ! Benliğimin yaktığı ateşte yakma beni! Beni nefsime kul etme kul et nefsimi Sana ! Bir lahza dahi bana bırakma beni! Sen bana yetersin yetmem ben bana . Bilmediğimi bildir görmediğimi göster! Sen bildirmezsen bilemem göremem göstermezsen Gönlüme huzurgözlerime nur dizime derman ver! Sen "OL" deyince olur olmaz "OL" demezsen. Canana can cana canan kalbe ferman ver! Al işte ellerim uzattım sana! Ne olur ne olur bırakma beni bana ! Sen bana yetersin yetmem ben bana ! Allah\’ım ellerimi bırakma! Allah\’ım ! Bırakma bizi Tut elimizi! eskişehir\’den batman\’a okyanuslar dolusu en güzel selam sevgi saygı ve dualar senin sevdiklerinin sevenlerinin üzerine olsun CAN BIRA=BIRAY DELALemeğine sağlık yüreğine sağlık olsun…aeo / kibSenden başka ilâh yoktur. Doğrusu ben de nefsine zulmeden zalimlerdendim. Ama şükürler olsun Allahıma, âlemlerin Rabbine. “Allah’ım, beni bana bırakma Adını dilimden uzak tutma,”

 5. ALLAHIM!Beni bana birakma.ALLAHIM!Doymayan nefisden,kabul olmayan duadan fayda vermeyen ilimden sana sığınırım..ALLAHIM!Günahla aramı dogu-batı gibi uzak eyle.Kalbi seni anan kullarından eyLe.Ya Rab!Emanetini kabzetme zamanına kadar emnaette emin kıl.Günahımı affet ve bizi kendine kul kabul et.Bizi bu çöllerde mahfettirme.Bizi makarri saltanatına celbet.Ya Rab!Kendine kul habibine sav ümmet eyLe.Ya GaFFaR!Gunahlarimiz setreyle.Ya TeVVab!Günahlarımızı affeyle,muhakkaki sen tövbeleri çokça kabul edensin.Ya Hakim!Yaptığımız işleri hikmetli eyle.Mslayani işlerden bizi muhafaza eyLe.Muhakkaki sen herşeyi hikmetinle inşa edensin.Ya Rabbi kevserde resulullahla beraber olan ve cemalullahı goren kullarından eyLe.Ya Rab! Acz ve fakrini iyi anlayıp,kendini bilip seni buLan Ve seni buLduktan sonra ne kaybederim?dusuncesinde olan iman ve aksiyon insani olmayı nasib eyle.Ya Hak!seytandan ve seytanlaşmış insanların şerrinden sana sığınırım…Ya Hamid!Levil hamd sancaği altında seni çokça zikreden kulların arasına ilhak eyle.Senden seni sevmeyi,, seni seveni sevmeyi, senin sevgini nefsimden, ailemden daha sevgili kıl.Ey rahmeti gazabının önünde bulunan, kullarının tevbelerini kabul buyuran ve dua dua yalvaranların nidalarına icabet eden Yüce Rabbimiz!Amellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık-döküklüğe değil, hakkındaki hüsn-ü zannımıza ve rahmetine bağladığımız recâmıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur; bizi haybet ve hüsrana uğratma!… Hastalığı büyük ve şifası zor, çaresi zayıf ve belâsı kuvvetli olan ve Sen’den başka sığınacak ve ümit edecek kimsesi bulunmayan kuluna merhamet et.Rabbimiz katından bize rahmet ver ve işimizde doğruyu göster ve bizi başarılı kıl.Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allahım! Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç…….( )ALLAH RAZI OLSUNselam ve dua ile

 6. Kelam’ı alarak, kendinden gayrı beklentisi kalmayan olarak gelebildimse, geri çevirmeyeceğindendir…Geriye dönmek ölümden öte bir korku… Ölüm için diyecek çok söz var ya geri dönmek için? Beni geri döndürme –A Yâr’im?Bahar geldi diye ettiğim isyandan, kelimelerimi düşman eylediğim güneşten… Yakıcı adaletten çok, serinliğinin ve cemalinin uzaklığından sana sığınırım… Geriye dönecek yol bırakma gayrında… Senden başkasına çıkmasın yolum, yolsuz kalmayayım…Topu topu iki hüzün yaması birde emanetinle zorluyorum kapını, kapın yüzüme değse huzur buluyorum ‘Rabbim beni önemsedi! ‘ sesimin sahibi ol Yâr’im… sesim sana meftun soluklansın.Ellerimi açayım, ellerim dolusu dua olsun gönlüm… Gönlümü açayım, içinden sen dökül, beni gören nurundan nasiplensin… Bana bir ben göster; içinde sen olsun, beni geri çevirme, beni yolsuz, beni hüzünsüz, beni sensiz bırakma!amin..Güzel mevlam razı olsun çok güzel paylaşımdı daim güzel mevlamıza emanet olunuz esselamun aleyküm.

 7. Selamünaleyküm Ahmed Abi,"Bir La İlahe İllallah miktarı ömür." sözü geldi aklıma,yazının başında.. önce sana mail atıp,sonra yazıyı okudum.. Ülfet imani konuda ciddi sorunlarımızdan birisi :(“Hayretimi artır, Yârabbi!” amin,amin,amin..

 8. bir damla göz yaşı.. ——————————————————————————– Bir Damla GözyaşıBir damla da çağlayan ırmakları boğuşu Yakub`un,Sukut denizinde dalga olan Meryem`inFırtınalara sabrı kalkan bilen Eyüb`ün…Rıza bahçesine bir gül ekebilmek, gözyaşlarını teselli vuslatına mazhar olacakkadar samimiyetle dökmektir…Dua tadında akan her damla kelamsız rıza dilencisidir…Ey Zeyd… Ey sevdalı… Ardından alemlere rahmet olarak gönderdiğine,en sevdiğine, Hasret gözyaşları döktürdüğü Mevlanın…Ey Selman… Ey yüreğindeki aşka harf harf teslim olan…Hak tarafından sevilen ve sevildiğiAleme ilan edilen…Aşkla var olabilmek yollarda, hasrete gamzelerde hayat buldurmak,kirlenmemiş gökyüzü, Altında sadık ve vefalı aşıkları,unutulan her heceyi işler cana saadet asrı tadında akan her damla…Asırlar öncesinden bizlere selam eden Efendim…Rüzgar saçını dağıtır diye üzülemediğimize üzülerek sevdasına vurulduğumuz…Hüzün bahçelerindeyiz… Sensiz..!Nedametin giydirildiği gecelere aydınlığı, vefasızlıkların asıldığı yıldızlara affı,kırgınlıkların, Gezdiği sokaklara sevgiyi fısıldar gül tadında akan her damla…Talan edilmiş sokaklarımı sevdirir, "O"ndandır diye…Aşk dolu hayatların bir huzmesinin canda hayat bulmasını dillendirir sus olup…Ahdimi taşır akan her damla …Bir damla gözyaşında saklı "can"Bir damla gözyaşı "can"a hayat bulduranEl-Vehhab ismine sığındım…Avuçlarımda bir damla gözyaşıyla kapındayım…alıntı.. SELAM VE DUA İLE ALEMLERİN RABBİNE EMANETSİN CANIM KARDEŞİM.HAYIRLI GECELER.

 9. Rabbim beni bana bırakma..ben seni bıraksamda sen rahmetinle beni bırakma ..aminEmeğinize sağlık..Parca içinde ayrıca şükran kesiran..hatırası olan bir eser dua ile

 10. Hz. Peygamberin (s.a.v.) her daim, “Hayretimi artır, Yârabbi!” duasına bütün hücre ve zerrelerimle “âmin” diyorum. Allah’ım, hayretimizle beraber imanımızı da artır. Âmin. Allah c.c razı olsun oğul. emeğine yüreğine sağlık. selam ve dua ile.

 11. *—–()."".() *—–( \’o\’, ) **—-()("¦")() *—-("\’)\’k\'("\’) AmigoTentei expressar meu afeto por você em mil formas,E uma delas é essa…Quero que saibaQue você é a minha esperançaMinha Luz na escuridãoMinha estrela…Sua amizade completa minha felicidadeSustenta minha alma,Amigo…O que é ser Amigo?E ser simplesmente vocêCom seu olhar e carinho.Meu caminho no desespero,Minha buscaMeus sonhos compartilhadosMinhas reflexões ao mundo…Junto olhamos o universoE encontramos sua verdadeira face.Você é uma parte de mim.Amigo vocêÉ a coragem,É a forçaA esperança.AmigoVocê simplesmente é,Uma parte da minha maiorFelicidade!!!Com meu desejo de um lindo diaWith my desire of one beautidul DayCyber Kisses and Beijokas Ahmed

 12. ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM, SAYENDE GÜNE HUZURLU BAŞLADIM….

 13. SEVGI VARDI ÖNCE!…Ne karanlık vardı,Ne de aydınlık,Ne soğuk vardı, ne sıcak.Hiçbir şey yoktu, hiçbir şey,Ne göz ne gözdeki ışık!Bir O vardı,Sevgi vardı önce."Ol" denmemişti daha,Olmamıştı varlık,Yokluktaydı zaman!Ne ay altı dünyası,Ne sonsuz yıldızlar ovası…Bir O vardı,Sevgi vardı önce.Ne iyi ve güzel,Ne çirkin ve kötü…Bir O vardı boşluğu dolduranAçılıp yayılmaya hazır gonca!Bir O vardı,Sevgi vardı önce.Hiçbir şey yoktu önce.Çok yoktu, az yoktu,Kocaman bir boşluk vardı boşlukta.Ne söz vardı kanatlanıp uçan,Ne kendi kendine yeten düşünce.Bir O vardı,Sevgi vardı önce.

 14. Allah\’ım, kalplerimizi İmân ve Kur\’ân nuruyla nurlandır. Allah\’ım, bizi Sana muhtaç olduğumuzun şuuruyla zenginleştir; Senden müstağnî durma fakirliğine düşürme. Kendi güç ve kuvvetimizden teberrî ediyor, Senin havl ve kuvvetine sığınıyoruz. Bizi Sana tevekkül edenlerden kıl. Bizi nefsimizin eline bırakma. Bizi, koruyuculuğunla muhâfaza eyle. Bize ve erkek, kadın bütün müminlere merhamet et. Kulun, peygamberin, seçtiğin, dostun, mülkünün güzelliği, masnuâtının melîki ve sultanı, inâyetinin gözbebeği, hidâyetinin güneşi, hüccetinin lisânı, rahmetinin timsâli, mahlûkatının nuru, mevcudâtının şerefi, mahlûkatının çokluğu içinde birliğinin kandili, kâinat tılsımının keşşâfı, rubûbiyet saltanatının dellâlı, hoşnut olduğun şeylerin tebliğ edicisi, gizli isimlerinin tanıtıcısı, kullarının muallimi, âyetlerinin tercümânı, rubûbiyet güzelliğinin aynası, şuhud ve işhâdının medârı, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin habîbin ve resûlün olan Efendimiz Muhammed\’e, onun bütün âl ve ashâbına, kardeşleri olan diğer peygamber ve resûllere, melâike-i mukarrebîne ve sâlih kullarına salât ve selâm eyle.âmin.

 15. İyi Niyetli ve Güzel Düşünceli Olmak Hüsn-ü zan, yani iyi niyetli ve güzel düşünceli olma insanın iç güzelliğini ve hayırhahlığının bir göstergesidir. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:“Şu üç özelliği taşıyan müslümanın kalbinde hıyanet ve kin bulunmaz: Allah için ihlaslı amel, bütün Müslümanlara karşı iyi niyetli ve nasihatçı olma ve fikir ve amelde Müslümanlarla birlik olma.”Müslüman, insanlar hakkında zahirde görecekleri ile hükmetmeli: zan, şüphe, dedikodu ve evham ile başkalarına iftiradan uzak durmalıdır.İnsanların gizli şeylerini ortaya çıkarmak, özel işlerine burnunu sokmak ve namusları hakkında ileri geri konuşmak müslümanın ahlaki vasıflarından değildir. Ancak Müslüman zahirde gördüğü ile amal eder. Ne gördü ise onu söyler. Şüphe ve zan ile hükmetmez.Müslüman başkalarının aleyhinde konuşmaz. Zira kalben inanır ki konuştuğu her kelime bir melek tarafından kaydedilmekte, her hareketi yazılmaktadır. بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم" Mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. "Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. (Mü’minûn 23/1-5) selam ve dua ıle kardesım

 16. RABBİM CÜMLEMİZİ BİZİ BİZE BIRAKMASIN

 17. Korku düştü karanlığa,Korku düştü cahilliğe,Bekliyor zaman;Alemlerin en güzeliniKainatın nurunu,Sevgililer sevgilisiniİbrahim`i yakmayan ateşin ışığı,Vuruyor Kabe yeBüyüyor KabeMabetlerin odak noktasıEbrehelerin kafası karışık,Geceyi gündüzü aydınlatıyorMekke ye düşen ışıkEbabil kuşlarının ilk görevi;Kureyş ruhlu fil ordusunu yenmekHangi kuvvettir ona dayanacak?Mümkün mü,O` nun ol dediğine direnmek?Uzak dursun şekiller, sıfatlarMananın klavuzu geldiYaradanın sevgilisi,Kullar içinde,Muhammedül Emin`diŞahit olmadı hiçbir tarih,O güzel ahlakın ta kendisi,Hiç kimse sevilmedi O`nun kadarBütün güzel sıfatların efendisiYaradılış anlamını kazandı,Kulluk özgürlüğü büyüyorYıkılıyor insan beyninin putlarıAdem`le başlayan nur Menziline yürüyorZillet içinde kölelik,Mağlup kibir ve öfkeEşitliğe sembol oluyor Habeşi Bilal,Haram kalelerini yitiriyor,Yeni hükümransa helalYarattığı kulları yanmasın diye,Rehberler gönderir Yüce Allahİşte insanlığa sunulan ülkü,"La ilahe illallah,Muhammedun Resulullah\’\’Selam , Sevgi ve Saygılarımla

 18. Allahım, yüzümüzü senden başka kimseye çevirmeyiz, secde ettirmeyiz. Öyleyse ellerimizin de senden başka bir şeye uzanmasını engelle ne olur! “Hayretimi artır, Yârabbi!” s.a.v.AMİN AMİN AMİN….YÜREĞİNE SAĞLIK OĞLUM…ÇOK GÜZEL BİR YAZI…RAZI OLUNAN KULLAR OLMAK DİLEĞİ İLE….SEVGİLER…

 19. ALLAH’IM! Sana karşı günah işleyenlere bile ne kadar bağışlayıcı ve lâtifsin. Seni arayana ne kadar yakınsın; sana el açıp yalvarana ne kadar müşfiksin. Ümidi sende olanlara ne kadar iyisin, merhametlisin. Kim, senden yardım istemiş de reddedilmiştir. Kim, sana sığınmış da ihanete uğramıştır. Kim, sana yaklaşmış da sen ondan uzak durmuşsundur. Kim, sana kaçmış, sığınmış da sen onu kapından kovmuşsundur!.. NEYE YAKLAŞSAM UZAKLIK VE KIRGINILK.YOK ALLAH2TAN BAŞKASIYLA YAKINLIK.NECİP FAZIL.HAYIRLI BEREKETLİ VE HUZURLU BİR GÜN GEÇİRMEN DİLEĞİYLE ……,KALBİ MUHABBETLERİMLE……… ALLH RAZI OLSUN CANIM KARDEŞİM ……..GÜZEL BİR PAYLAŞIM .

 20. o kadar güzel yazılar paylaşıyorsun ki kardeşim okurken huzur duyuyorum… mevlam senden razı olsun…

 21. Sana Yüregimi uzatiyorum Ya Rab!!! Sana verebilecegim tek sey Seni seven bir yürek. Yüzünün karasina eksiklerinin cokluguna bakma bu kulunun ne olur! Onca güzel kulunun yaninda tek bir amelim cikmaz su günah dolu kefemden Ama sadece sevgimi koy mizanina! Duru tertemiz sirksiz sevgimi! Sonra Seni seven bu kulunu at istersen narina! Ama sadece bir kez yüzüme bak Allahim "Biz onlarin yüzlerine bile bakmayiz" dediklerinden eyleme!! Ben acizim Sen kudretli Ben eksigim Sen kuvvetli Ben bir hicim Sen ise Alemlerin Sahibi! Senden sevgini Seni sevenlerin sevgisini ve bizi Sana ulastiracak amellerin sevgisini istiyorum Allahim! Son animi hayatimin en güzel ani eyle! Imtihanlarini basari ile veren Acilara sikintilara tahammül eden ve dünyaya metelik vermeyenlerden eyle! Sana kul Habibine ümmet eyle! A M I N

 22. AğLadınmı…!DaraLdınmı…!KaLbinmi kırıLdı…!Derdinmi çok…!Neden daraLdın…!Rahat değiLmisin…!(…)BaK o zaman ne söyLeniLiyor:ELA BİZİKRİLLAHİ TATMEİNNÜL KULÜP(Kalpler ancak Allahı zikir ile mutmâin olur)

 23. gözlerimiz kalp elçisidir Göz kalbin elçisidir Göz kalbin elçisidir…Onun tarafından görevlendirilir. Güzel ve manzaralı bir şey bulmuşsa memnuniyet duyar. Fakat göz çoğu defa kalbin başını belaya sokar. Zira öyle güzelleri haber verir ki ne hepsini elde etmeye ne de ayrılıklarına tahammüle kalbin gücü yeter… Bakışlarını Allah\’ ın izni haricinde salıverenlerin hasretleri devamlı olur. Çünkü bakmak sevgiyi doğurur ve kalp bir alakaya sahip olur. Sonra bu alaka kuvvetlenir; vurgunluk derecesine varır. Ve kalbi kaplar. Göz bakmaya devam ettikçe vurgunluk hali kalpten ayrılmayacak bir sevgi halini alır. Artık kalp köle olmutur ve layık olmayana kulluk yapmaya başlar. Bütün bunlar bakmanın cinayetleridir… Bir kral iken şimdi bir esirdir o… Kalp düştüğü haller için gözden dert yanar. Göz ise: "Ben senin memurundum. Bana görev veren sendin." der… Bütün bunlar Allah\’ın sevgi ve bağlılığından boş kalan kalplerin belasıdır…Kalp Allah\’ı sevmek için yaratılmıştır. Bu yüzden sevgilisi "O" değilse kulluğu başkasınadır… İbn-i Cevzi selam ve dua ıle Allah a emanet ol can kardesım

 24. Güzeli seven Rabbim, benim içimi nurlarınla güzelleştir… İçimin güzelliğiyle davranışlarım nurlansın!…Gözlerimin bakışında Sen olmalı, kirpiğimin ucundaki damlada Sen parlamalısın!…Sen\’in yolunda çalışırken yorulduğum için dinlenmeliyim… Rahatım da Sen\’in için olmalı yani…Uykumda Sen\’i sayıklamalıyım…Yollarım Sana gelmeli hep! Dönse dolaşsa yine Sen\’i bulmalı adreslerim!Hayatımdaki her ciddi adımı Sen\’in için atmalı, yine Sen\’in için koşmalıyım, Sen\’in yolunda…Affetmeyi seven Rabbim, affedilmenin huzurunu yaşattır bana… Günahkar kulunun tek tesellisi; Sen\’in huzurunda af dilerken, süzülen gözyaşlarıdır…Bunca günahıma rağmen, beni bir nebze rahatlatan; tövbe etmeyi nasip eden Rabbimin, kullarını affetmeyi sevmesidir…Sen\’den koparma beni! Sen\’siz bırakma kalbimi… Sen\’den uzak kalınca; öyle aciz, öyle çaresizim ki…Sen\’inleyken huzurum dorukta; sanki her şey, her güzel şey benim, tüm mutluluklar benimle…Dünyanın tüm çiçeklerini koklasam, Sana dua ederkenki huzuru yine bulamam…En güzel sözleri kullansam Sen\’in için, hep Sen\’i söylesem konuştuğumda; Sen\’i anlatmaya yine doyamam!Dostlarını sevsem; kalplerinde Sen yaşıyorsun diye…Tüm yarattıklarına ibretle baksam; Sen\’i hatırlatıyor diye…İçimdeki sevgiye dair ne varsa yapsam; Sen\’i sevmeye yine doyamam! "Güzeli seven Güzel! Sana feda edeceğim güzellikler ver! SELAM VE DUA İLE AHMED KARDEŞİM..

 25. bayram bildiğimiz Cuma vesilesiyle Bugünü hayırlı bir vesile edinmenizi Allah (c.c.) yolunda, sapmadan, rızasına uygun güzel işler yaparak ömrünüzü geçirmenizi dilerim…Vakt-i şerif, Cuma, ahir ve akibet hayrola efendim…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s