İnsanı kâinat kıymetinde yaratan neyi gayesiz yapmış ki.Gayesiz hareket eden bir zerre bulabilir misin bu âlemde.?…

EY NEFİS! KIYAMET’i OKU!

Yemin olsun kıyamet gününe
Yemin olsun kendini kınayan nefse

İnsan zanneder mi ki başıboş bırakılacak

Bütün bunları yapan ölüleri yeniden diriltemez mi?
(Kıyamet: 1-2…36…40)

EY HER ÂNININ ölümüyle lezzetindeki elemi tattığı halde hâlâ den’i olana hırsla sarılan nefsim!

Sanki dünya olmuşsun da ömrünün kıyamete kadar süreceğini vehmedip habire erteleyip duruyorsun.

Heyhat! Nice kıyametler kopmuş başına da farkında değil misin? Yakın olan her geleceğin aslında gelmiş olduğunu bilmiyor musun?

Ey nefis!

Geleceğin geçmiş olsa da yaptıkların mazi olmaz. Hep hafa toprağınde durmaz. Bilmez misim ki kara toprak altında tesettür eden tohum misali, kusurların ahiret baharında dev ağaç büyüklüğünde yüzüne vurulur. Yoksa maziye gömüldü de kayboldu mu sanırsın?

Ne olacak küçük deyip de geçme. Kim bilecek deyip de aldanma. Toprağın altında kimsenin bilmediği nice zerre misal tohumcukların kalplerinde saklı olanlar dağ büyüklüğünde aşikâr edilir.

Şaşarım sana !

Ölüm yokmuşçasına geçmişini helak ettiğin gibi geleceğini de facir yapıp FECİR mi beklersin.

Ey aldanmış gafil!

Bütün yalancı ışıkların tutulduğu an, gölgeyi yok eden güneşin aydınlığında nereye kaçacaksın?

Rabbin mülkünün gayrını mı gördün de gaflete daldın.

Elindeki fenerin ışığı dünyana karabasanlar doldurmakta….

Daha ne kadar gözüne uyku bürümeyen RAKİBinden kaçacaksın.

Ama!… Deyişlerin yok mu?… “Daha zamanı var” deyişlerin….

Ele veriyor kendini sana.

Amalar şahittir AMAlarına.

Deve kuşu misali görmüyorumlara sığınıp kendini maskara yapma.

GEL DİNLE BENİ DE VAHYE KULAK VER.

Çıkmamış candan ümüdi kesme. Meleğin, kalbine Kur’an’ı okuyor dinle.

Hımm anladım deyip de acele etme.

Sabret!

“Bu, şu manaya gelir, bundan şunu çıkardım” deme.

Vahyin ışığında mücessem Kur’an olan kâinatı gözle.

Hele bir dinle! Hadisat üzerine yorum getirme hemen.

Bırak hadisat okutsun kendi yorumunu sana. Sen kalbine bildirileni söyle.

Rabbin bildirmekte acizmişçesine: “Ben buldum, anladım.” deme.

Fakat sen.. “Bana keşfedildi.” demeyi “keşfettim” demeye hiç yeğlemezsin.

Aah! Dünyanın fani yüzünün müstehzi ışıklarına aldanıp onunla kendi ahiret güneşini söndüren nefis!

Bilmez misin ki canının arzusunu Canan’ın rızası yaptığında huzur bulursun.

Güneşe bakan bensiz reşhanın ışıl ışıl parladığını nasıl da unutursun!

Bensiz ol ki din gününde senin de yüzün ışıldasın.

O gün ya gülen yüzler görürsün ya da asık çehreler.

 

Hatırla! Ölümün soluğunu ensende hissettiğin, hiç ardına bakmadan dakikalarca koştuğun zamanları. Nasıl da yüreğin küt küt atıyordu! Unuttun mu içinde yaşadığın kâinat genişliğinde kimsesizliğin, yapayalnızlığın ızdırabını. Nasıl da geceleri cesetler fırlatılıyordu üstüne. Uykudan karabasanlarla uyanıp yetimliğin ızdırabıyla hüngür hüngür ağladığın günleri anımsa.

Sen canı boğazına gelenleri de gördün. Onun etrafındakiler nasıl da çaresizlik içinde ah vah ediyorlardı.

Döşekteki gidişini anlayınca nasıl da bacakları birbirine dolaşmıştı.

Hani şu Allah’ı inkâr edeni hatırla! Nasıl da ölüm döşeğinde günlece ızdırapla bağırıp “Allah var, Allah var!” diye bütün köye işittirircesine haykırıyordu. Sahi neydi ona bunu söylettiren. O an nereye gideceğini görmüştü elbet. Keşke iman edip namaz kılmış olsaydı.

Hakk’a yüz çevirip yalanlayanların halini asıl o gün göreceksin. Mü’minlerle alay edip de arkadan gülüşenlerin halleri nicedir o gün.

İnsan nasıl da kendi kendine tuzak kuruyor!

Ettiklerinden dolayı kendine hep açık olan rahmete gözlerini yumuyor. Günahları pişmanlığına bir vesile iken

Rabbin rahmetine perde yapıyor onları.

Sonrada yüzleşmekten kaçarak temenni vari “Ölüp de dirilen kim var ki biz de dirilelim?” diyor. Ya da “Herkes aynı yolun yolcusu, bu kadar insan ne yaptıysa ben de onu yaptım.” deyip yaptıklarının hesaba çekilmeyeceğini sanır.

Ey nefis !

Sen de canım çekti, deyip durdun. Herkes gibi kalabalığa uydun. Korkmaz mısın canların çekildiği günden.

Unutma!

Kalbini dünyaya bağlayan bağlar sökülüp çıkarılırken yaşayacağın o ızdırap anında kimse yanında olmayacak. Acını kimse paylaşmayacak.

Heyhat ! Şaşarım sana!

İnsanı kâinat kıymetinde yaratan neyi gayesiz yapmış ki.

Gayesiz hareket eden bir zerre bulabilir misin bu âlemde.

Bir sinek bile başıboş bırakılmazken, nasıl sen boş kalabilirsin! Zerre kadar çekirdeği boşa çıkarmayan, nasıl senin yaptıklarını boşa çıkarır ya da görmezlikten gelir.

Sahi sen bir zamanlar görünmeyecek kadar küçük bir zerre diğil miydin? Sonra suyuna kan verilip, can verilmedi mi? Görünmez olan, aşikâr kılınmadı mı sana? O tek zerre içersinden erkek ve dişi her şey tefrik edilmedi mi? Kâinata bedel bir insan çıkmadı mı o zerrenin içinden?

Madem öyle zerre hükmündeki anlarının kâinat genişliğinde aşikâr edilmesinden korkmuyor musun?

Gel Rabbine dön ve nida et benimle!

Ey tohumu açan ve içinden hayatı yeşillendiren Rabbim.

Bizden tuba- i cennet olmayacak hiç bir tohum bırakma geriye.

Geceyi gündüze dönüştürdüğün gibi cehennem zakkumlarını netice verecek anlarımızı mağfiretinle cennet ağacını netice veren tohumlar eyle.

Huzurunda yüzümüzü kızartacak bir şey bırakma ki sana bakmaya yüzümüz olsun. Amin…

Abdurreşid ŞAHİN 

www.karakalem.net

 

Reklamlar

16 Yanıt

 1. esselamun aleyküm cok güzel bir paylaşım ALLAH razı olsun inş kardeşim selam ve dua le kal inş

 2. Kıyâm_et Çünkü yakındır KIYAMET ……ALLAH’tan gelen bütün bela ve musibetlere karşı sabredenler için, hem dünya hayatında, hem de ahiret hayatında ALLAH’ın sayılamayacak kadar yardımı vardır. Bu manada Yüce ALLAH (cc) şöyle buyuruyor: “Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir” (Zümer: 39/10).ALLAH bizee nefsimizi terbiye etmeyi ve şeytanın şerrinden korusun yüreğinize saglık daim güzel mevlama emanetsin abi sonsuz saygılarım gönülden sevgilerle esselamun aleyküm…Kıyamet….

 3. ARŞIN GÖLGESİNDE BARINACAK YEDİ MUTLU İNSAN 450. Ebu Hüreyre radıyallahu anh\’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teala, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır:Adil devlet başkanı,Rabbına kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç,Kalbi mescidlere bağlı müslüman,Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan,Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine "Ben Allah\’tan korkarım" diye yaklaşmayan yiğit,Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse,Tenhada Allah\’ı anıp göz yaşı döken kişi."[1]AçıklamalarYedi mutlu kişiyi ya da yedi güzel adamı tanıtan hadîs-i şerifte öncelikle üzerinde durulması gerekli bir iki ifade bulunmaktadır. Bunlardan birisi "zıllullah= Allah\’ın gölgesi" ifadesidir. Allah Teala\’nın gölgesi olamayacağına göre, bundan maksat, ya Kabe\’ye "beytu\’llah = Allah\’ın evi" denilmesi gibi bir şereflendirme veya arşının gölgesi yahut Allah Teala\’nın sağlayacağı bir güvenliktir. Nitekim hadîs-i şerifin bazı rivayetlerinde açıkça "Allah, onları arşının gölgesinde barındıracaktır" buyurulmuştur. Bütün bu ifadelerle Allah Teala\’nın o kullarını, ahiretteki sıkıntılardan rahmetiyle koruyacağı anlatılmaktadır.Öte yandan Allah\’ın gölgesinde barınacak insanlar sadece bu yedi sınıftan ibaret değildir. Zira başka hadislerde önemli niteliklere sahip bazı kişiler daha sayılmıştır.[2] Bu hadiste yedi kimsenin zikredilmiş olması, diğer rivayetlerde zikredilen bahtiyarları bu mutluluktan asla mahrum bırakmaz.Bu yedi sınıf insanı ayrı ayrı tanıtmadan önce bir hususa daha işaret etmemiz uygun olacaktır. Ahirette, Allah\’ın himayesine kavuşacakları bildirilen insanların vasıflarına şöyle bir göz atılınca, her birinin, büyük güçlükleri göğüslemiş, hemen hemen aynı seviyede "zor"u başarmış kimseler oldukları, hepsinin bir çok dahilî ve haricî manilere rağmen, soylu bir mücadele vermiş oldukları anlaşılmaktadır. Yani hepsinin ortak özelliği, kullukta sevgiye dayalı kahramanlıklarıdır. Ödülleri de ona göredir: Kıyametin o dehşetli ortamında ilahî koruma altında olmak…Şimdi hadisimizin haber verdiği yedi güzel insanı tek tek kısaca tanıyalım: Adil devlet başkanı. Müslümanların yönetimini üstlenmiş kişi demektir. Müslümanlar dünyada onun himayesinde, bir başka ifadeyle gölgesinde bulunmuşlardır. Bu sebeple böyle bir yöneticinin ahirette göreceği karşılık da yaptığına uygun olarak ilahî koruma altında olmaktır. Adil devlet başkanı, diğerlerinden üstün olduğu için birinci sırada zikredilmiştir. Çünkü devlet başkanının himayesi onların hepsini içine alır.Allah\’a kulluk içinde serpilip büyüyen genç. Gençlik yıllarını namazlı-niyazlı dindar bir çizgide geçiren genç, nefsini Allah\’ın emirlerine muhalefetten korumuş, heva ve heveslerin, şehevî duyguların, gemlenmesi güç arzuların etkisine karşı koyup kulluğa sarılmıştır. Bu, ondaki derin Allah saygısının delilidir. Zira Allah\’ın emirlerine sarılıp günahlardan kaçınmak büyük bir fazilettir. Hele bu, gençlik yıllarında gerçekleştirilmişse, her türlü takdirin üstündedir.Kalbi mescidlere sevgi ile bağlı müslüman. Kalbi sanki mescide asılmış kandil gibi, sürekli mescidle ilgili olan, mescidlere devamda kusur etmeyen, Allah\’ın evi demek olan mescidleri ve oralarda bulunmayı seven kişi, mescidlerle ilgilenmek suretiyle Rabbine olan sevgisinde devamlılığını göstermiş demektir. Bunun karşılığı olarak da ahirette arşın gölgesinde barındırılacaktır.Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları ve ayrılmaları Allah için olan iki insan. Allah rızası için birbirlerini seven, başka hiçbir maksat taşımayan, bir araya gelmeleri Allah için, şayet ayrılacaklarsa ayrılıkları yine Allah için olan yani bir arada iken de ayrı iken de Allah için duydukları sevgiyi muhafaza eden iki insan, sanki bir anlamda yekdiğerini Allah\’ın emirlerine muhalefetten korumaktadır. Zira mü\’min mü\’minin aynasıdır. Onların bu birbirlerini Allah için sevmeleri ve dostluklarım bu çizgide birbirlerine yardımcı olarak geçirmeleri, ahirette her ikisinin birden ilahî koruma altına alınmaları ile ödüllendirilecektir. O halde sevgimize ve sevdiklerimize bu açıdan iyice dikkat etmeliyiz.Güzel ve mevki sahibi bir kadının gayr-i meşru davetine "Ben Allah\’tan korkarım" diye yaklaşmayan yiğit. Böylesine bir davete içinden veya açıkça "Ben Allah\’ın emrine muhalefet etmekten, veya O\’nun azabından ve gazabından korkarım" diyerek yaklaşmayan, nefsini koruyan kişi gerçekten büyük bir yiğitlik göstermiştir. "Allah\’tan korkan kurtulmuştur" müjdesi gereği onun da ödülü ahiretteki sıkıntılardan kurtulmaktır. Bu husus, her türlü gayr-i meşru kadın-erkek ilişkilerinin kitle iletişim ve haberleşme vasıtalarıyla yaygınlaştırılmaya çalışıldığı günümüzde çok daha büyük önem arzetmektedir.Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse. Allah için verdiği sadaka ve yaptığı iyilikleri mümkün olduğunca gizli yapan, gösteriş ve riyadan uzak kalmaya çalışan kimse, Allah\’ın rızasını her şeyin üstünde tutmuş demektir. Bunun karşılığı da, ahirette ilahî korumaya mazhar kılınmak suretiyle o kişinin faziletinin açığa çıkarılmasıdır. Bu, gibta edilecek bir durumdur.Tenhada Allah\’ı anıp göz yaşı döken kişi. İnsanlardan ve gözlerden uzak, kimsenin bulunmadığı ortamlarda Allah\’ı anarak gözlerinden sevgi yaşları dökülen kimse, çoğu insanın başaramadığı bir kulluk çizgisini yakalamış demektir. Onun bu samimi ve gizli kulluğunun karşılığı da mahşer yerinde ilahî koruma altına alınmak suretiyle, herkesin gözü önünde ödüllendirilmesidir. Böyle bir ödüllendirmeyi kim istemez. Yüce Rabbimiz cümlemize nasip eylesin.HAYIRLI AKŞAMLAR PIRLANTAM , ALLAH\'(C.C) EMANET OL.

 4. CAN ABİM..BİDENEMMM. RABBİM RAZI OLSUN NE GÜZEL PAYLAŞIMLAR..ELİNE ,YÜREĞİNE EMEĞİNE SAĞLIK…İYİKİ VARSIN.SAĞLICAKLA KAL..RABBİME EMANETSİN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Dumanlar içinde hasıra sarılmış gencecik bir beden…Adı; Zübeyr bin Avvam (ra)Suçu: Müslüman olmakYaşı: Henüz onbeş İşkence yapan: Öz bir amcaKesik kesik öksürükler içinde zulüm kokan bir ses yayılıyor etrafa.- Muhammed’in Rabbini inkar et! Seni bu işkenceden kurtarayım.Cevap bir meydan okumadır sanki:- Hayır. VALLAHi asla küfre dönmem.Bir şehâdettir bu ölümü hiçe sayan.Bu şehâdet, dumanla birlikte yükselirken semaya, ateş bir kez daha körüklenir zalimce.Bir zülümdür bu, amca merhametinin de üstünde olan..***İdam sehpasında bir kahraman…Adı: Hubeyb bin Adiy (ra)Suçu: Müslüman olmak ALLAH Resûl’ü Kureyşle ilgili bilgi toplamak istiyor. Âsım bin Sâbit (ra) başkanlığında on kişi toplanıyor. İçlerinde O da var. Hassan bin Sâbit (ra) şiirinde şöyle sesleniyor ona:“Ey ensarın ortasındaki şahin! Yumuşak huylulukta pırıl pırıl olan.”Asım bin Sabit ve sekiz arkadaşı yolda yüz okçunun hedefi olup, şehit oluyorlar.Hubeyb bin Adiy ve arkadaşı Mekke de esir pazarında…İntikam ateşleri içinde yanan el Haris oğulları bu isme hiç de yabancı değiller.Karar: Ateşle işkence El Haris’in kızı telaş içinde Mekke sokaklarında bağırıyor.-VALLAHi O’nu elinde büyük bir salkımdan üzüm yerken gördüm. Halbuki o zincirle bağlı hem Mekke’de bir üzüm tanesi bile yok.Her şeye rağmen gözleri önünde i’dam sehpaları hazırlanıyor Hubeyb binAdiyy’in. Mızraklar bilenmiş her şey hazır.Dilinde bir duâ:“ALLAH’ım, biz peygamberin risaletini tebliğ ettik. Bize yapılanları O’na ulaştır.”….Ve mızraklar Hubeyb’in vücudunda..***Müslüman olacağını rüyasında gören bir genç…Adı: Hâlid bin Said (ra)Suçu: Müslüman olmakAy ışığının aydınlattığı karanlık bir oda…Köşeye sinmiş, aç, susuz ve dövülerek işkence edilmiş bir beden.İşkenceyi yapan: Bir baba Üzerine kapatılan kapılar O’nu Rabbiyle baş başa bırakıyor.Şimdi ne odanın karanlığı acıtıyor içini ne de yaralarından akan kanlar. İmanın teselli etmediği yer mi var? !Fakat bu kadar işkence kafi değil bu baba için. Mekke’nin kızgın kumlarına yatırıyor oğlunu.Yetmiyor ağır taşlar koyduruyor üzerine…Habeşli siyahi bir köle…Adı: Bilal-i Habeşi (ra)Suçu: Müslüman olmak.İşkenceyi yapan: Efendisi Umeyye bin HalefKölesinin Müslüman olması çileden çıkartıyor o’nu:-Andolsun sen ölmedikçe yahut Muhammed’ve onun dinini inkar etmedikçe bu azabı üstünden eksik etmeyeceğim.Ücretle tutulmuş müşrik çocukları tarafından boynundaki iple aç, susuz Mekke sokaklarında gezdiriliyor. Önce kızgın kumlara yatırılmış olacak ki, izleri hala sırtında.ALLAH ve Rasulünün aşkıyla yanan bir kalbe sahip bedeni kızgın kumlar ne kadar yakabilir ki! ?***Urganla direğe bağlanıp bayılana kadar dövülen edep ve haya timsalidir O…Adı: Osman bin Affan (ra)Suçu: Müslüman olmak.İşkenceyi yapan: Amcası Hakem bin Ebu-l As Melekler bile haya ediyor O’dan..***Yeryüzünde yürüyen bir şehit…Adı: Talha bin Ubeydullah (ra)Suçu: Müslüman olmak İşkenceci: Nevfel bin Adviyeİple bağlanıp işkence edilen bir sahabi de O.Ama ALLAH Rasul’ü O’ndan bahsederken “Yeryüzünde yürüyen bir şehide bakmak isteyen Talha’ya baksın” buyuruyor.***Ve Habbab bin Eret… (ra) İşkencenin beklide en ağırı O’naydı.Efendisi Ümmü Ammar O’nu ateşe yatırır, vücudu ateşi söndürmeden kaldırmazdı.***İşte…Bir yanda cahiliye bataklığının tam ortasında bir devir ve kalplerindekiyaratanına sığınma arzusunu kendisine bile faydası olmayan taşlarda arayan zavallı bir beşeriyet…Diğer yanda hidayet güneşinin aydınlığında asr-ı saadet denilen ve içlerinde daha dünyadaykencennetle müjdelenen nice hidayet erlerinin çıktığı bir insanlık.Peki neydi onları karanlık kuyuların güzelYusufları yapan?Yusuf’un güzelliğine bir sebep kuyunun karanlığıydı belki de…Ya neydi onları secdelerin sultanı yapan?Sultanlığa sebep secdedeki zillet tacını giymekti belki de…Atalarının dininden ayrılıp Hak’kı dolayısıyla işkenceyi zulmü kabul ve tasdik edenler.İşte onlar… işte biz….Onların çektiklerini çekmeye hangimiz hazırız biz? !Onlar neler çekti, biz, neler gördük?Her birimiz cahiliye kuyularında boğulmayan Yusufların aksine ahir zaman kuyularında boğulmaya talip olmuş gibiyiz! Düşünebildiği kadar insan olan insana Nebiy-yi Zişan’nın bu sözü kafi gelir herhalde:“Sizden öncekiler âhiret işlerinden arta kalan vakitlerini dünyaya harcarlardı. Sizlerise dünya işlerinden artan vakitlerinizi âhirete sarf ediyorsunuz.”İşkence edenler ve edilenler..Dünya lezzetlerini tercih edenler ve âhireti özleyenler..Büyük bir göç var, herkes gidiyor.Zulmedenler de zulme uğrayanlar da zulme seyirci kalanlar da bu sevkiyata karşı koyamaz.Göç muhakkak. Bu göçte secdedeki zilleti tercih eden sultanların …alıntı…önderliğiyle ahir zaman kuyularında boğulmayan Yusuf’lar olmak duâsıyla..SAYGILARIMLA ..NAZLICAN FIRAT

 5. emeğine sağlık …ALLAH razı olsun çok güzel paylaşım …""Ey tohumu açan ve içinden hayatı yeşillendiren Rabbim. Bizden tuba- i cennet olmayacak hiç bir tohum bırakma geriye. Geceyi gündüze dönüştürdüğün gibi cehennem zakkumlarını netice verecek anlarımızı mağfiretinle cennet ağacını netice veren tohumlar eyle. Huzurunda yüzümüzü kızartacak bir şey bırakma ki sana bakmaya yüzümüz olsun. Amin… ""amiin…amin..amiiin…

 6. Cevşen-ül Kebir\’den…Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân,Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân,Ey kullarının amellerine karşılık veren Deyyân, Ey bağışlaması bol olan Ğufrân,Ey kullarına yol gösteren Burhân,Ey gerçek saltanat sahibi Sultân,Ey bütün kusur ve noksanlardan uzak olan Sübhân,Ey kendinden yardım istenen Müsteân,Ey nîmet ve beyân sahibi,Ey emniyet ve emân sahibi,Bütün kusurlardan uzaksın. Senden başka ilâh yok. Affet bizi. Bizi Cehennemden kurtar.cumanız mübarek olsun..

 7. SENİNLE BULUŞMADIKTAN SONRA…Senin güneş gibi nurlu olan yüzün olmayınca güneşin ışığı benim ne işime yarar? Gördüğüm sen değilsen bana görüşün, gözün ne faydası vardır? Seninle buluşmadıktan sonra ömrün sürüp gitmesinde ne kâr vardır? Sana sığınmadıktan sonra kalkanın ne faydası vardır? Gecem kıyâmet günü gibi uzadı, gitti. Ama gönlüm sana secde etmek istiyor. Seher vaktini beklememe lüzum var mı? Ayın bulunmadığı bir gecede yıldızlar ne yapabilir? Kuşun başı olmadıktan sonra iki kanadı ne işe yarar? Sen benim ruhum olmadıkça ben ruhtan ne elde edebilirim? Sen bana gönül gözü bağışlamadıkça ben bu baş gözünü ne yapayım? Dünya bir ağaca benzer. Yaprağı, meyvesi senden biter, senden gelir. Yaprağı ve meyvesi olmayan bir ağaç ne işe yarar? Mâdem ki haber ona mahrem değil! Hiç bir şeyden haberin olmasın; mest ol kal! Zaten haber vericisi sen olmadıktan sonra, haberden ne fayda beklenir? Hz. MEVLÂNÂ(Dîvân-ı KebîrSelam ve dualarla ahmed kardeşim.Cumanız mubarek olsun..

 8. Hayırlı cumalar Ahmed kardeş.Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Sözler ( 146 )

 9. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed\’e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.Güzel söz; gönül alan, onur kırmayan, doğruyu gösteren bütün sözlerdir. İnsanlar arasında sevginin, hakkın üstün tutulması, nefret ve düşmanlığın gerilmesi, hakka uygun sözlerle mümkündür. Sözlerin en güzeli olan Allah cc. kelamını ümmetine tebliğ eden Peygamber Efendimiz (sav.) birçok hadislerinde, insanlara karşı güzel söz söylemeyi emir ve tavsiye etmiş; bizzat kendisi de hayatı boyunca kaba sözden sakınmış; şahsına hakaret eden insanlara bile; “Allah’ım onlara hidayet et, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar” diyerek duada bulunmuştur.Cabir bin Abdullah, Peygamberimizin (sav.) “Kötü söz ve harekette bulunanla kendini kötü söz ve hareketlere zorlayanı ve çarşılarda bağırıp çağıranı Allah cc. sevmez.” buyurduğu rivayet eder. Müslüman, elinden ve dilinden zarar görülmeyen insandır; başkalarına dil uzatmak, lanet etmek, kötü iş yapmak ve kötü söz söylemek, müslümana yakışmayan hallerdir. ESSELAMINALEYKUM HAYIRLI CUMALAR ALLAH A EMANET OL

 10. allah senden razı olsun çok güzel yazmışsın

 11. Bir nebzede olsa nefis muhasebesi yapmamıza vesile olduğunuz için Allah (c.c) razı olsun. Can boğaza gelmeden Rabbim bizlerede bu gafletten uyanmayı nasip etsin inş. Hayırlı Cuma\’lar kardeş selam ve dua ile…

 12. EY NEFSİM! ! ! ________________________________________EY NEFSIM! ! ! sana yazıklar olsun… ALLH(c.c.)! ın yarattıgı sudan içersin,havasından solursun onun nimetlerinden yersin bütün bunlara ragmen ona isyanetmekten çekinmezsin,EY NEFSİM! ! ! sana yazıklar olsun…günah işlemek için azmersin utanmazsın elinden geleni yaparsın ama tevbe etmek için aynı azmi göstermezsın..günahında ısrar edip tevbede beklemeye kalkarsın,EY NEFSİM! ! ! sana yazıklar olsun…akşama kadar boş booş konuşursun ne sen islamı anlatırsın ne de anlatanı dinlersin bir de utanmadan anlatan insanları önemsemezsin,EY NEFSİM! ! ! sana yazıklar olsun…herşeyi bildigini sanarsın ama hiç bir şey bilmedigini anlamazsın,ilim ögrenmek istersin ama hafızanı boş şeylerle oldururursun ilime yer bırakmazsın,EY NEFSİM! ! ! sana yazıklar olsun…bilmezmisinki sana soracaklar gençligini nerde harcadın? neler yaptın? ömrünü nerde geçirdin? ne cevap vereceksin? ? ?EY NEFSİM! ! ! sana yazıklar olsun..cenneti istedigini söylersin ama oraya girmek için hiç bir şey yapmazsın,EY NEFSİM! ! ! sana yazıklar olsun…cehennemdem korktugunu söylersin ama kendi özvarlıgını onun içine yavaş yavaş atmakta oldugunun farkına varmazsın,EY NEFSİM! ! ! sana yazıklar olsun…ölüleri görürsün devamlı ama bir türlü akıl edemzsin bir gün seninde ölecegini..o günün ne zaman olacagınıbiliyormusun? belki bugun belki şimdi…,EY NEFSİM! ! ! sana yazıklar olsun…azrail(a.s) ile karşılaştıgında bıraz daha dünyada kalıp hayırlı işler yapayımmı diyeceksin? bilmiyormusun ecelin beklemiceni seni ansızın yakalıyacagını?EY NEFSİM! ! ! sana yazıklar olsun…ölüm seni bekliyor ama sen kaçmaya çalışıyorsun…nereye kadar? azık toplayıp yolculuga cıkmak en dogrusu degilmidir? peki neden azık toplamıyorsun bu dünyada neden hala ellerin boş?EY NEFSİM! ! ! sana yazıklar olsun…herşeyden korkarsın,sevilmiyecek kişileri seversin,insanlar hoşnut olsun diye elinden geleni yapar her isteklerini karşılarsın peki ONUN isteklerini neden yapmıyorsun? kimin rızası için yaşıyorsun sen? ? ?EY NEFSİM! ! ! sana yazıklar olsun akşama kadar gıybet ederek yedigin etler seni doyurmadımı? hala tıka basa karnını doyurup şehvetini artırırsın? ? ,EY NEFSİM! ! ! sana yazıklar olsun…dinledigin bir şarkıda izledigin bir filmde aglarsında ALLAH(c.c.) neden aglamazsın ONUN için gözyaşı akıtamıyacak kadar kalbin kararmışmı?EY NEFSİM! ! ! sana yazıklar olsun…müslümanım dersin ama buna sen bile zor inanırsın yaşayışına bir bak gerçekten müslümanmısın? ? ?SELAM VE DUALARIN EN GÜZELİ İLE HAYIRLI BEREKETLİ NURLU HUZURLU HAFTASONLARI DİLİYORUM CAN BIRACIĞIM…GÜZEL GÖNLÜNE SAĞLIK OLSUN EMANETE XUDA BE…ŞEWA TE BIXER BE…

 13. Bütün senede bir kudsi çekirdek hükmünde ve mukadderat_ı beşeriyenin programı nev\’inden olan Leyle_i Berat\’ınızı tebrik ederim.Hayırlı kandiller Ahmed kardeşim..

 14. _____█_____________█_____██____________██____█¶¶█__________█¶¶██___¶¶¶¶¶¶█______¶¶¶¶¶¶¶¶█__¶¶¶●´¯)¶¶¶█__ ¶¶¶●´¯)¶¶¶█_ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶*.\’*.\’* §¶¶¶¶¶*.\’ *●´¯)¶¶¶¶¶¶¶\’.*.\’*.\’* ¶¶¶¶*.\’*.\’*.\’*.\’●´¯)¶¶¶¶¶*.\’*.\’* ¶¶¶¶*.\’*.\’*.\’*.\’*.\’●´¯)¶¶█¶¶*.\’*.\’ ¶¶¶*.\’*.\’*.\’*.\’*.\’❤´¯)¶¶██¶¶*.\’* ¶¶¶*.\’*.\’*.\’*§¶¶¶¶¶¶¶¶██_¶¶* \’ ¶¶*.\’*.\’*.\’¶¶¶¶*¶¶*██__¶¶¶¶¶*.¶¶¶*¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶██\\_/_¶¶¶¶¶¶*¶¶¶¶*●*●´¯)¶¶¶██///♥ ¶¶¶¶*¶¶¶¶*\’*.\’*.\’*●´¯)¶¶¶█_██ ¶¶¶*¶¶¶¶*.\’*.\’*.\’*.\’●´¯)¶¶¶█___██ ¶¶¶¶¶¶¶*.\’*.\’*.❤´¯)¶¶██_____██ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶██_____ (¯)██ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________██¶¶\’______________██Bir kelebek vardır. Var oluşunu ve ömrünün kısalığını bilen bir kelebek bu! Kelebek ömrünün kısalığına aldırış etmeden kainatta „yaratıcı“ nın ona verdiği yaşama hakkıyla gülümseyerek kanat çırpar. Ömrünün kısalığı değildir, onun için önemli olan “ Yaşamda var olmaktır” onun sevdiği, arzuladığı yaşam denilen “sevgilinin” içinde kısa bir zaman bile olsa var olmaktır. Bir kelebek bilir kaderini; ama kısa ömrünün gerçeğine inat sevgiyle vardır. “OL” vazifesine hizmet eder ve bundan zevk alır. Bir kelebek düşleyin, özgürlüğe kanat çırpan… varolan sevdasına doğru uçarken, etrafına saçtığı umutları düşünün. Her umudun bir rengi olsun… Bu renkler sonra birleşerek bir kelebek güzelliğinde yüreğinize sevgiyle konsun…Çünkü “KELEBEKLER SONSUZA UÇAR…”Hayırlı geceler Ahmed kardeşim.

 15. VE YİNE DENEDİĞİNDE, VE YİNE KALBİN DARALDIĞINDA, VE YİNE BÜTÜN KAPILAR KAPANDIĞINDA ,VE YİNE NE YAPMAN GEREKTİĞİNİ BİLMEDİĞİNDE, UZUN UZUN DÜŞÜN…VE HATIRLA… YARATANINI…ALLAH KULUNA KAFİ DEĞİLMİ? (ZUMER36)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s